Kollapsen i bitcoin har skapt enorme muligheter?

Over 6.200 milliarder kroner er blåst i kryptvaluta i 2018. Bitcoin har falt 83 prosent fra toppen 17. desember i fjor, mens Ethereum har falt over 93 prosent siden 13. januar i år. Men ifølge Eric Ervin, Blockforce Capital, har det skapt enorme muligheter.