Meglerhus jekker opp en rekke offshore-aksjer

Meglerhus mener at tidevannet nå snur, og ser heftige oppsider i flere offshore-aksjer.

Morgan Stanley tar opp dekning av Borr Drilling, Odfjell Drilling og Northern Drilling, ifølge TDN Direkt.Meglerhuset mener at tidevannet nå snur for offshore drilling-sektoren, heter det i en rapport, ifølge nyhetsbyrået.Borr Drilling gis «overweight»-anbefaling med et kursmål på 45 kroner. Meglerhuset ser dermed en oppside på saftige 77,16 prosent fra dagens nivåer.Odfjell Drilling tas opp med «overweight» med kursmål på 44 kroner. Morgan Stanley øyner en oppside her på hele 67,62 prosent fra dagens nivåer.Northern Drilling settes til «equalweight»-anbefaling med kursmål på 72 kroner, og ser dermed en oppside på nærmere 30 prosent. «Vi ser europeiske offshore drilling-selskaper som godt plasserte til å dra nytte av den brede innhentingen i riggetterspørsel. Med relativt unge, high spec-flåter, venter vi også at de vil dra nytte av «high grading»-etterspørselen, skriver Morgan Stanley.Videre kommenterer meglerhuset ifølge nyhetsbyrået at dette burde bli oversatt til bedre gjennomsnittlig utnyttelsesgrad med eksponering mot den høye delen av prisstrukturen.Meglerhuset tror også at de tre selskapene vil klare å drifte på sunne lønnsomhetsnivåer, selv med dagrater under tidligere topper, gitt deres slanke kostnadsstrukturer og effektivitetsforbedringer.«Vi ser den potensielle oppsiden for europeiske boreselskaper som attraktiv, relativt til den bredere oljeservicesektoren» skriver Morgan Stanley, men poengterer at det er høy risiko i aksjene, gitt et bredt spekter av mulige utfall.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også