Mer jobb til Multiconsult-datter

multiconsult

Helse Sør-Øst har nå utøvd opsjoner for arkitekttjenester.

Helse Sør-Øst har utøvd opsjoner for arkitekttjenester på Drammen Sykehus fra Multiconsult-datter LINK Arkitektur, opplyses det i en melding.Verdien på opsjonene er på totalt 56 millioner kroner. Arbeidet vil starte i slutten av 2018, og er ventet å fortsette fram til 2025.Les hele meldingen her.


Les også