Mistanke om ILA ved SalMar-anlegg

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 23056 Lekangsund II i Tranøy kommune i Troms fylke, skriver Mattilsynet. Lokaliteten drives av SalMar Farming AS, avdeling Troms.SalMar Farming AS varslet Mattilsynet 14. desember 2018 om mistanke om ILA på Lekangsund II. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra Patogen AS.Fisk fra lokaliteten Lekangsund II ble flyttet til lokaliteten 23055 Storvika V i august 2018. Det er også mistanke om ILA på lokaliteten Storvika V, basert på positiv PCR-prøve tatt ut 7. november 2018, opplyses det.