"CF-WESENBERG, CF Wesenberg"

Noram Drilling fullfører riggkjøp

Utvider landriggflåten i Texas.

Noram Drilling, det John Fredriksen-kontrollerte landriggselskapet som eier og driver en flåte av høyspesifikasjons landrigger i Permian-bassenget i USA, ytret i slutten av oktober et ønske om å utvide flåten med ytterligere to rigger.Fredag ettermiddag var oppkjøpet i boks.«Oppkjøpet vil, etter fullføringen av oppgraderinger, ekspandere NorAms eksisterende «Super Spec»-landriggflåte fra 9 til 11 rigger», skriver selskapet i en melding. Selskapet venter at riggene vil være aktivert og klare for tjeneste i tidlig 2019.Hentet 200 mill.For å finansiere riggkjøpet hentet selskapet inn 200 millioner kroner i slutten av november gjennom en emisjon rettet mot selskapets eksisterende aksjonærer, samt enkelte personer i ledelse og styre.Fredriksen er største aksjonær med vel 58 prosent av aksjene, mens selskapet til Astrup-familien, Pactum, eide snaut 20 prosent ved utgangen av første kvartal.Tredje største eier er det skipseiende selskapet til Fredriksen, Ship Finance, med 4,5 prosent av aksjene, mens Hermann Refsum Flinder er fjerde størst gjennom Camaca AS. Ship Finance-sjef Ole B. Hjertaker er selskapets styreleder.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også