Nordea Markets: Dette vil dra rentebanen ned

Strateg Lars Mouland i Nordea Markets spår Norges Banks rente-grep.

«Norges Bank kommer til å holde renten uforandret på 0,75 prosent på dagens rentemøte, men vil signalisere at neste renteheving kommer i mars, etterfulgt av nok en hevning i september eller desember», heter det fra strateg Lars Mouland i Nordea Markets.Han mener rentebanen vil forbli relativt uforandret for neste år, men vil være marginalt lavere i 2020. Svakere oljepris og lavere renter i utlandet, samt noe lavere utsikter til privat forbruk og boligpriser vil dra rentebanen ned, mens svakere kronekurs vil ifølge Mouland løfte den.«Rentemarkedet priser bare inn en renteheving i 2019 og vi tror dagens annonsering kan være med på å løfte markedsrentene for neste år med tre til fire basispunkter», heter det fra strategen.Markedets fokusDen europeiske sentralbanken har også rentemøte i dag. Nordea Markets mener rentene kommer til å bli uforandret på minus 0,4 prosent og mener sentralbanken kommer til å holde fast på sin beslutning om å stoppe støttekjøpene av stats- og selskapsobligasjoner ved årsslutt.«Markedet kommer til å fokusere på om det kommer signaler om nye billige lån til europeiske banker. Vi tror ikke dette vil bli annonsert ennå, men at det vil komme en kortere lånefasilitet på gunstige vilkår før sommeren», tror Mouland.Vanskelig arbeidTheresa May overlevde mistillitsvoteringen i går kveld, men med ganske tynn margin. 117 av medlemmene i hennes egen parti stemte for å få henne fjernet mens 200 ville beholde henne. «May fortsetter nå arbeidet med å få endret ordlyden rundt det irske grensespørsmål i Brexit-avtalen med EU før den må stemmes over i det britiske parlamentet rett etter nyttår. Med såpass stor motstand i eget parti, må det større endringer til dersom hun skal klare å få flertall i parlamentet. EU har tidligere sagt at de ikke vil reforhandle avtalen, så hun har et vanskelig arbeid foran seg».Svensk ledighetFra Sverige får vi arbeidsledighetstall for november. «Makrotall fra Sverige har generelt vært på den svake siden i det siste og vi venter at ledigheten økte fra 6,0 prosent til 6,2 prosent i november», avslutter Mouland.


Les også