Herbjørn Hanssons tankrederi Nordic American Tankers (NAT) er i prosessen med å fullføre
salget av de to 1999-bygde suezmax-tankskipeneSkipene har blitt solgt for rundt 10 millioner dollar, tilsvarende 85 millioner kroner, pr. stykk, og fredag ble 30 prosent av prisen betalt av kjøperen.Tankrederiet har solgt hele 10 skip siden i sommer, noe som har gitt et brutto salgsproveny på totalt 98,8 millioner dollar før transaksjonskostnader.Rederiet skriver videre at tankmarkedet for suezmaxer er sterkt.
Nordic Aurora og Nordic Sprite.Det fremkommer i en melding fra rederiet sendt ut fredag kveld.Levering er ventet å finne sted senere denne måneden når resten av salgsprovenyet står på konto.I forbindelse med salget som ble meldt i slutten av november, ble det spesifisert at salgskontraktene inneholder bestemmelser relatert til den såkalte Hong Kong-konvensjonen fra 2009 om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip.MilliardsalgDet tilsvarer omlag 840 millioner norske kroner.- Salgene er en del av vår kommersielle strategi og representerer en viktig modernisering av flåten som nå består av 23 enheter, skriver rederiet i fredagens melding.Gjennomsnittsalderen til den rendyrkede suezmaxflåten er nå på rundt 10 år.Selv etter å ha falt litt tilbake den seneste uken, ligger dagratene på rundt 42.000 dollar, ifølge Clarksons Platou Securities.NAT har til sammenligning en kontant break-even på rundt 14.000 dollar pr. dag, ifølge Hansson.