Nordic Nanovector skriver i en oppdatering søndag at en enkeltdose av Nordic Nanovectors Betalutin er effektiv og godt tolerert i pasienter med tilbakefallende/motstandsdyktig non-Hodgkins lymfom (iNHL).Av 74 pasienter med non-Hodgkins lymfom var den overordnede responsraten (ORR) på 61 prosent og den fullstendige responsraten (CR) på 28 prosent, opplyses det.Av 57 follikulær lymfom-pasienter (FL) var den overordnede responsraten på 65 prosent, og den fullstendig responsraten på 28 prosent.- Vi er svært fornøyd med de kliniske dataene, som fortsetter å støtte vår beslutning om å sammenligne to lovende doseringsplaner i det sentrale Fase 2b PARADIGME-forsøket, sier medisinsk direktør Lisa Rojkjaer i Nordic Nanovector.Resultatene for arm 1 og arm 4-doseringene i Lymrit 37-01 studien bekrefter at designet av Paradigme-studien var riktig.Det sier konsernsjef Eduardo Bravo i Nordic Nanovector i en telefonkonferanse mandag, ifølge TDN Direkt.Paradigmestudien skal blant annet avgjøre hvilken av doseringene i henholdsvis arm 1 og arm 4 som er mest virkningsfull.I Lymrit 37-01-studien får arm 1-doseringen en samlet responsrate (ORR) på 64 prosent og fullstendig responsrate (CR) på 32 prosent, mens arm 4-doseringen får en ORR på 69 prosent og en CR på 25 prosent.Median durasjon for studien er nå 9,0 måneder.- Studien viser at Betalutin som singel agent i høyeste grad er aktiv, sier Bravo til nyhetsbyrået.