Ny avtale til Höegh LNG

Höegh LNG har nå signert en kontrakt med AGL Shipping.

Höegh LNG har inngått en time charter-kontrakt med AGL Shipping, som er et heleid datterselskap av AGL Energy, opplyses det i en melding.Avtalen omfatter en FSRU for AGLs Crib Point-prosjekt i Australia, og det tas sikte på oppstart for prosjektet i 2020-2021.Det ventes at avtalen vil generere et årlig EBITDA-bidrag til Höegh på 29-31 millioner dollar, avhengig av planlagte tekniske modifikasjoner.Kontrakten er betinget en endelig avgjørelse av styret i AGL, med tanke på investeringsbeslutninger i forhold til prosjektet, samt miljømessige godkjenninger.Les hele meldingen her.