Ny kontrakt til Aker Solutions

Aker Solutions har signert kontrakt med Vår Energi.

Børs

Aker Solutions er blitt tildelt en FEED-kontrakt fra Vår Energi, ifølge en melding torsdag.Kontrakten er for å forprosjektere levetidsforlengelsen (FEED) av Jotun-skipet mot 2045, opplyses det.Kontraktsummen oppgis til over 100 millioner kroner. Målet med studien er å kartlegge i detalj nødvendig arbeid for å forlenge levetiden på Jotun flytende produksjons-, lagrings- og losseenhet (FPSO) i Nordsjøen.I tillegg planlegges det ifølge meldingen tildeling av en rekke andre viktige kontrakter i Balder X-prosjektet. Dette omfatter blant annet totalentreprise-kontrakt (EPCI) for Jotun-skipet, undervanns produksjonssystem (SPS), samt kontrollkabler, strømnings- og stigerør (SURF), som er ventet å bli lagt ut på anbud og tildelt i løpet av første halvår 2019.Reutviklingen av de Vår Energi-opererte Balder- og Ringhorne-feltene innebærer levetidsforlengelse av Jotun-skipet mot 2045; levetidsforlengelse av Balder-skipet til 2030; og boring av 15 nye produksjons­brønner på Balder-feltet og 11 nye produksjonsbrønner på Ringhorne-feltet.Totale investeringer i forbindelse med videre reutvikling av Balder og Ringhorne er estimert til 20 milliarder kroner, hvor 15 milliarder kroner er knyttet til Balder X-prosjektet, ifølge meldingen.En endret Plan for utbygging og drift (PUD) skal leveres i løpet av fjerde kvartal 2019.- Denne kontrakten markerer startskuddet for Vår Energi’s første egenopererte utbygging. Vi har klare vekstambisjoner og ser betydelige muligheter i Norge. Jeg er stolt over at det eldste lisensområdet på norsk sokkel, Balder-feltet, nå vil fortsette å skape verdier og sysselsetting for framtidige generasjoner, sier Kristin F. Kragseth, adm. direktør i Vår Energi.

aker solutions
vår energi
Nyheter
Børs