Eivind Yggeseth

Ocean Yield inngår stillstand-avtale med Solstad Offshore

Røkkes gjeldstyngede offshorerederi slipper å betale renter, avdrag og hyre i seks måneder.

Ocean Yield har sammen med de sikrede långivere til enkelte av Solstad Offshores datterselskaper som tidligere var en del av Farstad Shipping, inngått en seks måneders stillstand-avtale med hensyn til betaling av renter, avdrag og hyre, opplyses det i en melding torsdag.- I den grad det er kontanter i disse selskapene som overstiger 300 millioner kroner på konsolidert basis, vil det overskytende beløpet bli brukt til å gjøre opp for de utsatte betalingene på pro-rata basis, skriver selskapet i meldingen. Det opplyses videre at det er ventet at Solstad Offshore har en intensjon om å implementere en finansiell restrukturering av selskapet i løpet av stillstand-perioden. Når det gjelder de to ankerhåndteringsfartøyene som Ocean Yield leier ut til Solstad Offshore, "Far Senator" og "Far Statesman", vil selskapet - i forbindelse med resultatet for fjerde kvartal -vurdere om selskapet må ta nedskrivninger av fartøyenes bokførte verdi.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også