Ocean Yield inngår stillstand-avtale med Solstad Offshore

Røkkes gjeldstyngede offshorerederi slipper å betale renter, avdrag og hyre i seks måneder. 

Eivind Yggeseth

Ocean Yield har sammen med de sikrede långivere til enkelte av Solstad Offshores datterselskaper som tidligere var en del av Farstad Shipping, inngått en seks måneders stillstand-avtale med hensyn til betaling av renter, avdrag og hyre, opplyses det i en melding torsdag.-  I den grad det er kontanter i disse selskapene som overstiger 300 millioner kroner på konsolidert basis, vil det overskytende beløpet bli brukt til å gjøre opp for de utsatte betalingene på pro-rata basis, skriver selskapet i meldingen. Det opplyses videre at det er ventet at Solstad Offshore har en intensjon om å implementere en finansiell restrukturering av selskapet i løpet av stillstand-perioden. Når det gjelder de to ankerhåndteringsfartøyene som Ocean Yield leier ut til Solstad Offshore, "Far Senator" og "Far Statesman", vil selskapet - i forbindelse med resultatet for fjerde kvartal -vurdere om selskapet må ta nedskrivninger av fartøyenes bokførte verdi.