Okeanis hentet 260 millioner

Gjør seg klar for Oslo Axess.

Okeanis Eco Tankers varslet torsdag at Fearnley Securities og Pareto Securities hadde blitt hyret inn for å hente 20-45 millioner dollar i en rettet emisjon.Indikert kursintervall var 66-68 kroner.Mandag morgen kan rederiet fortelle at 3,91 millioner aksjer er tegnet til kurs 66 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på 260 millioner kroner (30 millioner dollar til vekslingskurs 8,66 kroner).Selskapet har også inngått en usikret, rullerende kredittfasilitet på 15 millioner dollar med et selskap tilknyttet den største aksjonæren, Glafki Marine Corp.Okeanis har dermed sikret seg likviditet og innfridd visse krav i tilknytning til noteringen på Oslo Axess.Fasiliteten vil bære en fastrente på 6,25 prosent som betales halvårlig, med forfall 30. juni 2020.Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også