- Oljemarkedet er ekstremt forvirret

Svingningene i markedet peker på usikre investorer.