Oppkjøp i boks: - En viktig milepæl

Infront utvider fotavtrykket sitt. 

- Vi er ekstremt fornøyde med å ønske teamet til Market Connect velkommen ombord, uttalte medgründer og konsernsjef Kristian Nesbak i Infront 16. november da selskapet annonserte at det hadde inngått en avtale om å kjøpe Market Connect-divisjonen fra Spafid Connect, et datterselskap av Mediobanca.Siste ordinære arbeidsdag før jul meldes det at transaksjonen ble sluttført 20. desember. - Transaksjonen vil ekspandere Infronts europeiske inntektsgrunnlag og markedsandel betydelig og representerer en viktig milepæl, skriver selskapet i fredagens melding. Market Connect-divisjonen inkluderer feed, webløsning og terminalprodukter, og omtales som komplementær til Infront eksisterende operasjoner.Market Connect tilbyr produktene og tjenestene sine til mer enn 20.000 finansfolk og mer enn 100.000 privatinvestorer. - Vi ser frem til å lansere våre produkter og tjenester i det italienske markedet og å skape eksepsjonell verdi for alle våre kunder. Dette oppkjøpet vil øke det organiske inntetksvekstpotensialet til Infront ytterligere i et medium til langsiktig perspektiv, slo Nesbak fast da oppkjøpet først ble annonsert.Oppkjøpet ventes å øke Infronts inntekter med rundt 125 millioner kroner på årlig basis og kjøpsprisen ble i november avtalt til 8,5 millioner euro, tilsvarende 82 millioner kroner.