Pacific Drilling merker økt interesse for dypvannsboring

Nå vil oljeselskapene i større grad bore på dypt vann, ifølge riggselskapets konsernsjef. 

Foto: Pacific Drilling

-  Med en fullført reorganisering er Pacific Drilling mye sterkere finansielt og vel posisjonert for å konkurrere i et stadig bedre marked for offshore boretjenester.Det sier den nyansatte konsernsjefen i Pacific Drilling, Bernie Wolford, i forbindelse med at riggselskapet har lagt frem tallene sine for tredje kvartal, den første kvartalsrapporten etter at selskapet kom ut av Chapter 11 19.november.Riggselskapet har en flåte på syv boreskip designet for boring på dypt vann, og han kan fortelle at kundene i økende grad ser mot dette segmentet.- Vi fortsetter å se en økning i antallet anbud da flere kunder vender fokuset mot dypvannsprosjekter. Dypvanns- riggslutninger er hittil i år opp 25 prosent sammenlignet med 2017, sier han.Antallet anbud har ifølge riggsjefen økt fra 28 til 62 i samme periode.- Vi venter at denne positive trenden vil fortsette i 2019, sier han.Klare for oppdragEtter at boreskipet «Pacific Bora» startet på en kontrakt i Nigeria for ENI i slutten av november, er to av boreskipene på kontrakt, mens ett – «Bora SantaAna» - skal starte på en kontrakt for Petronas i midten av 2019.To av boreskipene har tidligere blitt tildelt intensjonsavtaler som ikke har materialisert seg i faste kontrakter, ifølge kvartalsrapporten.Resten av riggflåten ligger dermed i opplag utenfor Las Palmas i påvente av kontrakter. Ifølge sjefen i Pacific Drilling skal disse –selv om de ligger i opplag – være klare til nye oppdrag på relativt kort varsel og til en lav kostnad.- Våre rigger som ligger i «smart opplag», krever ikke materielle reaktiveringsinvesteringer og er godt posisjonert for å konkurrere for arbeid som starter i andre halvdel av 2019, sier Wolford.Styrket balanseMed få rigger i arbeid falt inntektene fra 82,1 millioner dollar i tredje kvartal i fjor til 56,7 millioner dollar i tredje kvartal i år. Underskuddet ble imidlertid redusert til 144,8 millioner dollar, fra 157,5 millioner dollar i fjor.Inntektsfallet skyldes primært at «Pacific SantaAna» var færre dager på kontrakt.Etter gjenoppstandelsen fra Chapter 11 hadde selskapet en kontantbeholdning på rundt 401 millioner dollar, mens utestående gjeld var på vel én milliard dollar.Det tilsvarer en betydelig nedgang fra før restruktureringsprosessen da gjelden var på over tre milliarder dollar.- Etter at vi kom ut av Chapter 11 er balansen vår betydelig forbedret, uten noen gjeldsforfall før sent i 2023, noe som gir oss den finansielle styrken som kreves for å konkurrere i det globale markedet, sier finansdirektør John Boots.- Vi vil være disiplinerte i vår bruk av kontanter og tilnærming til markedet mens vi forfølger nye kontraktsmuligheter, fortsetter han.Selskapet var tidligere notert på New York Stock Exchange, og har søkt om å få bli notert igjen.