Eivind Yggeseth

Protector Forsikring kommer med nytt resultatvarsel

Meglerhus er hyret inn.

Protector Forsikring forteller i en børsmelding fredag at selskapet har tatt et stort tap relatert til skjeggkre i 3. kvartal 2018. Tapet er relatert til både 2018-årgangen og tidligere årganger.- Antall skjeggkre-saker har eskalert gjennom 2018, og eskaleringen har forsterket seg ytterligere i 3. kvartal 2018, heter det.Tingretten har ifølge meldingen så langt konkludert med verditap på boligen i visse situasjoner.- Vi vil fjerne skjeggkre fra vilkårene fra og med 1. november 2018, og ingen verditap som følge av skjeggkre vil oppstå på nye poliser etter denne dato, skriver Protector.Selskapet vedgår at det vil kunne miste et stort volum eller være ute av markedet hvis konkurrentene ikke følger etter med å fjerne skjeggkre-dekningen fra vilkårene.- Implementeringen av tiltakene vil ha en forsinket effekt, noe som betyr at 4. kvartal vil bli negativt influert av skjeggkre. En liten hale relatert til forsinkelsen vil berøre 2019. 4. kvartalstallene vil bli svake, og net combined ratio vil bli over 100 prosent, heter det videre.Nordea hyret innSelskapet kommer også med en ny oppdatering på skjeggkre.- Skjeggkre er fjernet fra vilkårene som planlagt. Konkurrentene har, så langt vi vet, ikke fulgt opp med å fjerne skjeggkre fra vilkårene. Vi vurderer nå våre strategiske opsjoner for boligselgerforsikring og Nordea er engasjert som rådgivere, skriver Protector.Antall skader i 4. kvartal er ifølge selskapet høyere enn i 3. kvartal, hvilket ifølge meldingen er forventet i deres reservesetting.- Vi vil bokføre 2019-halen relatert til skjeggkre i 2018. Etter en vurdering av antall skader rapportert i oktober og november, er vi av den oppfatning at selskapets net combined ratio for regnskapsåret 2018 vil kunne havne på ca. 107 prosent. Alle forventede tap relatert til skjeggkre er da historie, og tidligere kommunisert reserve opp- og nedside er uendret, går det frem av børsmeldingen.Nesten halvert i årSelskapet guider til slutt en netto combined ratio (erstatningsutbetalinger og administrasjonskostnader sammenlignet med inntektene) forventes å bli ca. 96 prosent.Dette er ikke første gangen i år Protector Forsikring kommer med dårlige nyheter, og aksjen er ned 47,6 prosent så langt i 2018.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også