Protector trekker seg ut av markedet for boligselger-forsikring

Styret har konkludert.

Eivind Yggeseth

- Vi vurderer nå våre strategiske opsjoner for boligselgerforsikring og Nordea er engasjert som rådgiver, skrev forsikringsselskapet Protector i en børsmelding 7. desember.Nå har styret konkludert med at selskapet skal trekke seg helt ut av dette markedet.- Bakgrunnen er produktets svake tekniske resultat de siste årene samt stor usikkerhet knyttet til produktets fremtidige premievolum og lønnsomhet. Styret er av den oppfatning at nøkkelressurser da kan brukes bedre på andre og mer fremtidsrettede områder, heter det i meldingen.Selskapet har vært nødt til å ta store tap knyttet til skjeggkre.Det påpekes at boligselgerforsikring er det eneste produktet i selskapet som direkte representerer privatmarkedet, og at det utgjør mindre enn 10 prosent av selskapets samlede virksomhet.Styret er nøye med å presisere at beslutningen gjøres med stor respekt for de ansatte "som fra 2004 og frem til i dag samlet sett har bidratt til selskapets gode resultater".I første omgang vil avviklingen, som vil ta flere år, påvirke færre enn ti ansatte.-De som berøres kan på det varmeste anbefales nye arbeidsgivere, skryter Protector-styret som også retter en takk til eiendomsmeglerne selskapet har samarbeidet med.- Selskapet vil i årene som kommer sørge for en nøye oppfølging av skadeoppgjørsarbeidet innen boligselgerforsikring for å sikre kvalitet ut mot markedet og ivaretakelse av selskapets betydelige reserver. Selskapet har et uendret reservesyn og forventer over avviklingsperioden en svak positiv gevinst, heter det.