Protector Forsikring undersøker gjennom sin rådgiver i Nordea muligheten for å selge selskapets boligselgervirksomhet, opplyser Erik Sand i Nordea til TDN Direkt fredag. - Vi ser på om det er grunnlag for andre å ta over den forretningen de har her, sier Sand til nyhetsbyrået.Han sier utgangspunktet er at virksomheten har blitt mindre viktig for selskapet, og er en virksomhet de kun har i Norge. - Da får man se hva slags muligheter man har for dette forretningsområdet utenfor Protector. Vi undersøker om det er grunnlag for andre å ta over den forretningen de har her, det vil være en del av det. Så vil Protector gjøre en vurdering av om de vil kjøre det videre i egen regi, eller finne en annen løsning på det, sier Sand videre.Han ønsker ifølge nyhetsbyrået ikke å gå i detalj om undersøkelsene eller hvor lenge de har jobbet med saken, men sier problematikken rundt skjeggkre har bidratt til beslutningen om å undersøke muligheter. - Skjeggkre krever en del oppmerksomhet. Det er et annet type produkt, og har ikke noen direkte bæring på resten av virksomheten. Det tar en del oppmerksomhet fra resten av virksomheten, så sånn sett med å aktualisere problemstillingen, tenker jeg.