Questerre oppdaterer

Rekordrabatter for kondensat vil påvirke Questtere Energys kontantstrøm.

Eivind Yggeseth

Rekordrabatter for kondensat før myndighetene i Alberta annonserte oljeproduksjonskuttet på 325.000 fat per dag vil påvirke Questtere Energys kontantstrøm i fjerde kvartal og inn i første kvartal 2019, ifølge TDN Direkt.Rabatten mellom kondensatpriser i Alberta og WTI-olje har blitt redusert med 50 prosent siden produksjonskuttene ble annonsert, og Questerre venter at differansen vil fortsette å normalisere i løpet av 2019.«Som et resultat av dette planlegger vi fortsatt å delta i opptil syv bruttobrønner i våre joint venture-områder i Kakwa, men vi overvåker prisene nøye for å sikre at vi fortsatt får god avkastning på vår kapital», heter det i meldingen.