Rasmussen solgte seg ut før nedturen - har spart nær 400 mill.

Daglig leder Dag Rasmussen i det familieeide selskapet Rasmussengruppen. Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX

Rasmussengruppen har solgt seg ut av to selskaper det seneste året. Timingen har spart familieselskapet for store summer.

Etter børsens stengetid 19. september kom meldingen om at en ikke-navngitt investor hadde hyret inn Pareto Securities for å selge sine vel 17 millioner aksjer i riggselskapet Borr Drilling.Aksjepostens størrelse avslørte at det dreide seg om den Kristiansand-baserte Rasmussengruppen.Neste morgen var alle aksjene revet vekk til kurs 35,5 kroner, etter en beskjeden rabatt på rundt fire prosent fra sluttkurs dagen før, noe som ga et proveny på rundt 606 millioner kroner.Med en kostpris på vel 530 millioner kroner, var familieselskapets gevinst på rundt 75 millioner kroner, ifølge Finansavisen.En titt i bakspeilet, viser at timingen var svært bra.Få dager etter salget nådde Oslo Børs sin høyeste sluttnotering noensinne, men siden har det gått i utforbakke, og spesielt oljerelaterte aksjer har fått juling.Til tross for en liten sluttspurt fredag – årets siste børsdag – avsluttet Borr Drilling året på 21,40 kroner, noe som er omkring 40 prosent lavere enn det Rasmussengruppen solgte for i september.Timingen har dermed «spart» Rasmussengruppen for rundt 240 millioner kroner.- Vi trenger penger til Shearwater-emisjonen, og vi ønsker ikke å ha så stor eksponering i offshore (summen av de to), skrev Dag Rasmussen i en SMS til Finansavisen om bakgrunnen for salget, og understreket at han var fornøyd med gevinsten.Han er om mulig enda mer fornøyd nå.Dansk exitDet er ikke første gangen Rasmussengruppen dumper en stor aksjepost til riktig tid.I desember i fjor solgte selskapet seg helt ut av det danske rederiet Dampskipsselskapet Norden A/S – også da med bistand fra Pareto.Beholdningen på nær 4,9 millioner aksjer, tilsvarende 11,5 prosent av aksjene i rederiet, gikk for 115 danske kroner pr. aksje, og ga et proveny på 560 millioner danske kroner, eller rundt 748 millioner norske kroner. Opprinnelig var håpet å få nær 127 danske kroner pr. aksje.Sammenlignet med årets sluttkurs på 92,35 danske kroner, kan Rasmussengruppen likevel si seg fornøyd med å ha «spart» vel 110 millioner danske kroner, eller om lag 147 millioner norske kroner, på å ikke ha ventet med salget til nå.Dersom salget av aksjepostene i Borr Drilling og DS Norden hadde blitt gjort fredag, ville provenyet til Rasmussengruppen vært nesten 400 millioner norske kroner lavere, enn det som ble tilfellet.