Ratedobling i Nordsjøen

Rederne får endelig litt bedre betalt. 

Etter en blytung periode for rederne med ankerhåndteringskip i Nordsjøen, er det gjort noen litt hyggeligere slutninger onsdag, viser en oversikt fra Westshore Shipbrokers. Solstad Offshores Normand Drott er hyret inn av Aker BP til en dagrate på 250.000 kroner pr. dag, mens Njord Viking som tilhører Viking Supply Ships får 35.000 pund, tilsvarende 385.000 kroner, for flytting av Ensco 121.Ankerhåndteringsfartøyene Siem Ruby og Maersk Minder får 20.000 pund hver av Shell UK for arbeid på Brent Bravo.Det tilsvarer rundt 220.000 kroner. Til sammenligning ble Far Sapphire sluttet til en dagrate på 140.000 kroner mandag. Utnyttelsesgraden klatrer dermed til 60 prosent fra 16 prosent i løpet av kun få dager. Skipsmeglerhuset har tidligere varslet at det kan kan komme små ratehopp gjennom vinteren. «Historisk sett går vi nå inn i en periode med stormfullt vær og kortere værvinduer», het det i en oppdatering fra slutten av november. Markedet og riggflyttingsaktiviteten vil følge disse værvinduene, noe som ifølge meglerhuset kan lede til potensielt svært stramme perioder.