Mot slutten av forrige uke rapporterte meglerhuset Clarksons Platou Securities om rater for LR2- og LR1-produkttankskip på henholdsvis 26.500 og 18.000 dollar dagen,- Markedet er rapportert til å være veldig busy på begge sider av Atlanterhavet da befraktere prøve å sikre laster før utgangen av året, skrev meglerhuset i en oppdatering fredag. Nå har de steget til det meglerhuset omtaler som nye, imponerende nivåer.
Ifølge en oppdatering tirsdag er ratene nå på henholdsvis 30.500 og 21.000 dollar pr. dag.I tillegg påpekes det at det sterke sentimentet gir rederne en fordel i diskusjonene når fraktkontrakter skal inngås, noe som også fører til at ratene presses oppover. 
- Våre meglere rapporterer om høy aktivitet på tvers av forskjellige markeder, med øst for Suez som det tilsynelatende travleste, skriver meglerhuset tirsdag.Den kraftige forbedringen er ifølge meglerhuset drevet av at flere produkttankere har byttet om til de såkalte "dirty trades", som frakt av drivstoffolje.Dermed reduseres den tilgjengelige LR-tonnasjen.For de store råoljetankerne av typen VLCC, ligger ratene på rundt 62.000 dollar dagen, og holder seg dermed på et høyt nivå.