Remøy «strikes again» - kjøper supplybåter fra millionsluk

Rem Offshore tar over to plattform forsyningsskip fra nok et kriserammet Vestlandsrederi.

Etter å ha mistet kontrollen over sitt gamle offshorerederi, Rem Offshore, til Kjell Inge Røkke og Aker i 2016, gjorde Åge Remøy comeback med nytt rederi og gammelt navn samme år.Mens Solstad Offshore der Remøys gamle rederi inngår, sliter med enorm gjeld og laber likviditet, bygger Remøy og «nye» Rem Offshore opp en flåte moderne offshoreskip gjennom å ta majoritetsposisjoner i kriserammede offshorerederier.De foreløpig siste flåtetilskuddene er, ifølge nett.no, de to plattform forsyningsskipene (PSV) «Brage Supplier» og «Brage Trader» som inntil nylig var eid av kommandittselskapet Brage Supplier KS som igjen var eid av en rekke bergensinvestorer, deriblant Rieber-familien, Espen Galtung Døsvig og Thorolf Hestness.Konsernsjef Fredrik Remøy forteller til Hegnar.no at Rem Offshore eier majoriteten av det nye eierselskapet, og at noen av de eksisterende interessentene er med videre.- Prisen reflekterer dagens marked og overtagelse er gjennomført, sier Remøy.Rem Maritime overtar driften av skipene fra Stavanger-baserte Simon Møkster Shipping.Med den siste handelen, øker flåten øker til totalt ni skip, derav seks PSV-er, to subseaskip og et seismikkskip.TapsslukRederiets to nyeste forsyningsskip som ble ferdigstilt i henholdsvis 2011 og 2012 er begge på lange kontrakter, men de seneste årene har hverken aktiviteten eller ratene vært høye nok til at skipene har generert noe som har vært i nærheten av overskudd til investorene bak det opprinnelige eierselskapet.«Markedet selskapet opererer i har vært og er meget krevende, og regnskapet for 2017 er oppgjort med en negativ egenkapital på 161.782.052 kroner», skrev styret i Brage Supplier KS i årsberetningen for 2017.Som følge av det tøffe markedet vurderte styret blant annet å selge skipene, uten å lykkes. Før nå.«Styret har dessuten vurdert en rekke ulike alternative anvendelser av skipene, blant annet er det blitt utredet mulighet for ombygging av skipene fra supplyskip til yachter/cruisebåter», het det i årsberetningen.I fjor ble det forsøkt å selge «Brage Supplier» som en luksusyacht til 700 millioner kroner, ifølge BT.Ombyggingsplanene ble imidlertid aldri noe av og etter initiativ fra en ikke-navngitt skipsmegler, vil de populære skipene nå leve videre i offshoremarkedet på jobb for Remøy og Rem Offshore.Det nettbaserte verdivurderingsbyrået Vesselsvalue verdsetter «Brage Trader» og «Brage Supplier» til henholdsvis 10,66 millioner dollar og 9,97 millioner dollar, eller totalt 174 millioner kroner.Ser på flere transaksjonerSelskapets forrige kjøp fant sted i starten av august da forsyningsskipet «Lewek Aquarius» ble overtatt fra konkursrammede EMAS Offshore.Dette skipet skal bygges om til seismikkarbeid, og inn på en treårig kontrakt med det kinesiske selskapet BGP- China National Petroleum Corporation, ifølge RG Hagland.I forbindelse med det kjøpet sa Fredrik Remøy til Hegnar.no at de så på flere skip til bruk innen seismikk.- Vi prøver å finne gode kjøpsmuligheter innen alle segmenter og seismikk er ett av disse, gjentar han nå. - Har dere planer om å utvide flåten ytterligere i nær fremtid?- Vi ser på flere mulige transaksjoner for øyeblikket, sier Rem-sjefen og svarer følgende på spørsmål om hvor stor flåten kan bli.- Det er vanskelig å si. Vi har vekstambisjoner, og må vokse i et tempo som er håndterlig.Stor interesseI tillegg til Åge Remøy, står hans to forretningspartnere Thorstein Mar Baldvinsson og Magnus Roth, bak Rem Offshore.Sammen hentet de 500 millioner kroner i egenkapital for å investere i kriserammede offshorerederier.I forbindelse med kjøpet av «Lewek Aquarius», ble det imidlertid hentet inn ytterligere 75 millioner kroner fra eksterne investorer ved hjelp av Fearnley Project Finance.Remøy forteller om stor interesse fra eksterne investorer for å delta i selskapets prosjekter.- Det opplever vi som en bekreftelse på den jobben vi gjør, sier han.Rem offshore har nå alle skipene på faste kontrakter, og ifølge Remøy slår den første opsjonen for forlengelse først inn i mars neste år.