Refusjonen var forutsatt i oppkjøpet, skriver .Bakgrunnen er en ordning som innebærer at oljeselskapene får utbetalt skatteverdien av underskuddet hvis selskapet legges ned.Talsmann Ole Johan Faret i Aker BP sier skattebalansen var godt kommunisert i pressemeldingen da Hess Norge ble kjøpt opp.Skatteetaten forklarer systemet slik i en pressemelding mandag: «Hvis et selskap med virksomhet på den norske sokkelen velger å avslutte virksomheten, kan selskapet kreve å få utbetalt skatteverdien av udekket underskudd og ubenyttet friinntekt knyttet til virksomheten. For 2017 har åtte selskaper krevd slik utbetaling på til sammen 13,9 milliarder kroner.»(©NTB)