Det USA-noterte rederiene Scorpio Bulkers og Scorpio Tankers har - som en den av et tidligere annonsert program - inngått en avtale om kjøpe eksosgassrensesystemer, såkalte scrubbere, for totalt 80 fartøy, ifølge en melding mandag.Tørrlastrederiet skal utstyre 18 av fartøyene med scrubbere i 2019, og 10 i 2020, mens produkttankrederiet skal installere scrubbere på 42 fartøy i 2019 og 10 i 2020.Verdien av Scorpio Bulkers' avtale er på 42,2 millioner dollar eller om lag 365 millioner kroner, mens avtalen til Scorpio Tankers er verdt 79,6 millioner dollar eller rundt 685 millioner kroner.Totalt bestiller de to selskapene scrubbere for 1,05 milliarder kroner. Begge selskapene har i tillegg opsjoner på å bestille ytterligere scrubbere i 2020, til henholdsvis 18 og 28 skip.