Senker kapitalkrav til sparebank

Kjernekapitalen ligger langt over kravet.

Ivan Kverme

Finanstilsynet har vedtatt at Sparebank 1 SMN skal ha kapital utover minstekrav og bufferkrav tilsvarende 1,9 prosent av beregningsgrunnlaget (pilar 2-krav), dog minimum 1.794 millioner kroner, går det frem av en børsmelding.Dette er ned 0,2 prosentpoeng fra de 2,1 prosentene som ble satt i 2016.Kravet skal dekke risikoer banken er utsatt for og som ikke, eller bare delvis, er dekket i pilar 1. Pilar 2-kravet skal dekkes av ren kjernekapital.Kravet til ren kjernekapital for SpareBank 1 SMN blir etter dette 13,9 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2019.Banken hadde ren kjernekapitaldekning på 14,9 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2018, og anser seg derfor kapitalisert med god margin til de gjeldende myndighetskrav for kapitaldekning.