Veidekke har i dag skrevet kontrakt med Stjørdal kommune om å bygge et nytt helsehus som også skal betjene nabokommunene. Bygget skal miljøsertifiseres.Ifølge en børsmelding er kontrakten på 259 millioner kroner ekskl. mva.Det nye helsehuset får en sentral beliggenhet i Stjørdal sentrum. Bygget blir på 10.000 kvadratmeter, over fire etasjer, pluss kjeller, og skal huse funksjoner som ambulansetjeneste, legevakt, responssenter, poliklinikker, behandlings- og rehabiliteringssenger, kantine samt kontorlokaler.Det blir utstrakt bruk av solceller på helsehuset, og målsettingen er å sertifisere det til energiklasse A, passivhus og standarden BREEAM NOR nivå Very Good.Veidekke vant konkurransen om skisse- og forprosjektet i mars 2018. Detaljprosjekteringen starter i januar med byggestart i april 2019 og ferdigstillelse blir i desember 2020.