Solon blar opp for ny eiendom

Kjøper næringseiendom på Fjellhamar. 

Solon Næring, som er et nyetablert datterselskap av Solon Eiendom, har inngått avtale om å kjøpe Icopal-tomten på Lørenskog.Selger av tomten er Fjellhamar Bruk, opplyses det i en melding. Tomten er en næringseiendom på 110 mål med god løpende kontantstrøm, og beliggenhet ved jernbanestasjonen på Fjellhamar.- Tomten har en særlig god beliggenhet, midt i det viktige båndet mellom Oslo og Lillestrøm. Den er et av områdets viktigste knutepunkt - med god infrastruktur for næring og andre brukere. På lengre sikt kan tomtene ha et utbyggingspotensiale innenfor andre deler av Solons kompetanseområder, sier styreleder i Solon, Simen Thorsen.