Solon Eiendom kjøper flere tomter

Gjør flere strategiske kjøp. 

Eivind Yggeseth

Solonkonsernet avslutter 2018 med flere strategiske tomtekjøp.Ifølge en melding fra selskapet onsdag har Solon Eiendom kjøpt tomter på Fløisbonn, Ås, samt sentrale østlandsområdet og i Hemsedal.De største tomtekjøpene omfatter områder på Fløisbonn og Ås.Tomten på Fløisbonn er en næringstomt med gode løpende kontantstrømmer og vil danne grunnlag for virksomheten i Solon Næring, som er et nystiftet datterselskap av Solon Eiendom, skriver selskapet. På lengre sikt kan tomten ha et utbyggingspotensial innenfor kjernen av Solons nedslagsfel, og kan gi rom for utbygging av nærmere 600 boligenheter.Tomten på Ås har et utbyggingspotensial på cirka 450-500 enheter og vil utvikles i regi av Solon Eiendom. Innenfor sine lokalmiljøer er tomtene blant de mest attraktive, skriver selskapet.I tillegg har Solon Eiendom også kjøpt to andre tomter i det sentrale østlandsområdet med et potensial på ca 130 enheter til sammen.Som et resultat av kjøpene og den vekstfasen konsernet er i, så er vi også i gang med rekruttering av etablerte prosjektledere.- Solon har i dag en tomtebank som strekker seg flere år fremover. Disse nye prosjektene er en naturlig forlengelse av vår aktivitet, og er ideelle hva gjelder utviklingsprofil. Den eksisterende leiestrukturen er akkurat passe lang sammenholdt med de kommende offentlige prosessene, sier styreleder i Solon Eiendom, Simen Thorsen.