Solstad Offshore får gjeldshjelp

Adm. Dir. Lars Peder Solstad i Solstad Offshore. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Obligasjonseierne gir tommelen opp på én betingelse.

5. desember annonserte det gjeldstyngede offshorerederiet at det er i prosessen med å forhandle frem en potensiell avtale der betaling av renter og avdrag på konsernets gjeld vil bli midlertidig suspendert og utsatt i ett år fra 20. desember 2018. I den forbindelse ble det innkalt til et møte med obligasjonseierne for å få deres støtte.Dette ble avholdt onsdag, og obligasjonseierne gikk med på å suspendere og utsette rentebetalinger i en periode på ett år.Det betinges imidlertid av at det blir inngått en avtale om suspensjon av rente- og avdragsbetalinger med de finansielle kreditorene til rederiets relevante datterselskaper.