Solstad Offshore frir til obligasjonseierne

Offshorerederiet er nær avtale som skal forbedre likviditetsposisjonen. 

Børs

Solstad Offshore annonserte i oktober at offshorerederiet  har gått inn i forhandlinger med långivere og andre interessenter for å forbedre den totale likviditetsposisjonen og skape en langsiktig robust plattform.- Til tross for tegn til bedre marked for offshore servicefartøy og at vi oppfyller de finansielle betingelsene pr. tredje kvartal 2018, er det ventet at den kommende vintersesongen i Nordsjøen vil bli utfordrende for selskapets likviditetsposisjon, het det i en melding. Onsdag opplyser det kriserammede rederiet at det er i prosessen med å forhandle frem en potensiell avtale der betaling renter og avdrag på konsernets gjeld vil bli midlertidig suspendert og utsatt fra 20. desember 2018. Utsettelsen skal i utgangspunktet vare til 20. desember 2019.Den mulige suspensjonsavtalen vil imidlertid ikke omfatte gjelden til Solship 1 Invest AS, Solship 3 Invest AS, og deres respektive datterselskaper.Obligasjonslånet til Solship Invest 1 vil bli betjent som normalt, opplyses det. Selskapet understreker likevel at omfanget av den mulige suspensjonsavtalen kan bli økt ved en senere anledning.Avtalen forutsetter at suspensjonen og utsettelsen også gjelder renter som forfaller til betaling under selskapets utestående obligasjonslån-Derfor har selskapet kalt obligasjonseierne inn til til møte for å få deres samtykke til å en eventuell avtale som nå forhandles frem.Obligasjonseiermøtet skal avholdes 19. desember- 

solstad offshore
offshorerederi
obligasjonseiere
Nyheter
Børs