Songa Container, containersatsingen til Arne Blystad, har - under radaren - bygget opp en flåte på 15 såkalte feeder-containerskip siden selskapet ble etablert i fjor sommer.Nå vil selskapet få ettermontert scrubbere på disse skipene, samt refinansiere alle utestående gjeld.Derfor har selskapet hentet inn hele 130 millioner dollar, eller rundt 1,1 milliarder kroner, gjennom utstedelsen av et senior sikret obligasjonslån.Meglerhuset ABG Sundal Collier var hyret inn som eneste tilrettelegger av milliardlånet. Sterke eiere
Styeleder Arne Blystad og styremedlem Magnus Roth er de to største eierne i selskapet med 37,6 prosent hver gjennom sine respektive selskaper Sogna Corp. og Canomaro Shipping AS.
Tredje største eier er Klaveness Invest med i underkant av 20 prosent av aksjene. Konsernsjef i Klaveness Marine, Jon Christian Syversen, er også inne på eiersiden privat med en eierandel på vel 1,2 prosent.