Spår boligrentesjokk

(Finansavisen): Norske lånekunder får litt hjelp av USA kommende vår. Nordea Markets tror at alt så snur og at Norges Bank leverer dobbelt så mange rentehevinger som varslet, skriver Finansavisen.Norges Bank varslet litt forsiktigere tempo i rentehevingene og et fall i rentepåslaget i pengemarkedet ved årets siste rentemøte. I sum skulle det tilsi at pengemarkedsrenten Nibor, som er renten bankene selv må betale for pengene de låner ut, stiger mindre enn styringsrenten.Tremåneders Nibor var ifølge avisen på rekordlave 0,71 prosent sent i fjor høst, mens nivået nå er på 1,30 prosent. I mellomtiden har Norges Bank hevet renten én gang. Resten av Nibor-økningen skyldes økt påslag, som nå er på temmelig høye 55 basispunkter. Bare de siste ukene har pengemarkedsrenten steget 0,25 prosentpoeng, noe som tilsvarer en renteøkning fra Norges Bank.Synker før det snurI løpet av 1. kvartal tror Norges Bank at påslaget vil synke til 40 basispunkter og holde seg der, mens Nordea Markets til sammenligning tror at påslaget mellom mars og mai vil ha sunket til 30 basispunkter. Årsaken er at USA ikke trenger å gå gjennom samme runden med heving av gjeldstaket som i år og dermed har høyere likviditet.- Men fra august er diskusjonen om gjeldstaket igjen reell i USA. Enten må de heve taket, eller så må de skyve på beslutningen. Da får man innstramming av den samme likviditeten, og påslaget vil stige til 50 basispunkter igjen, anslår kreditt- og rentestrateg i Nordea Markets, Lars Mouland, ifølge Finansavisen.I tillegg tror Nordea ifølge avisen at Norges Bank vil heve renten tre ganger neste år, ikke de to sentralbanken selv varsler. Summen av dette gir rundt 40 basispunkter høyere pengemarkedsrente mot slutten av 2019 enn Norges Bank venter.I stedet for en pengemarkedsrente på så vidt over 1,6 prosent, tror de at vi dermed trolig har passert 2 prosent. Det er ifølge Finansavisen en så stor forskjell i Nibor at bankene normalt ikke kan ignorerer den, noe som igjen betyr langt høyere utlånsrenter enn de 3,07 prosent Norges Bank selv venter ved slutten av 2019.4 prosentFor 2020 forventer Nordea ifølge Finansavisen samme rentepåslag som Norges Bank, rundt 40 basispunkter. Men for lånerenten hjelper det lite, når Nordea også tror på tre rentehevinger i 2020, mot den ene Norges Bank hinter om.Resultatet blir en pengemarkedsrente på 2,6–2,7 prosent ved slutten av 2020, mot Norges Banks prognose på rundt 2 prosent. I stedet for en boliglånsrente på oppunder 3,4 prosent, betyr det en rente på like over 4 prosent om cirka to år. Det er høyere nivå enn Norges Bank venter ett år senere.Den gjennomsnittlige boliglånsrenten er ifølge Norges Bank i dag på rundt 2,5 prosent.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også