Kartellet besluttet fredag å kutte oljeproduksjonen med 1,2 millioner fat, fra oktober 2018-nivået, fra 1. januar 2019, med Russland som vil bidra med et kutt på 230.000 fat per dag under avtalen.Les også: Avtalen gjelder for første halvår 2019, men partene vil gjennomgå produksjonskuttene i april. Iran, Venezuela og Libya unntas fra kuttene.Stifel mener ifølge TDN Direkt det var behov for et kutt på 1,0 millioner fat per dag for å balansere oljemarkedet, og ser dermed et svakt undertilbud i markedet for 2019. Meglerhuset mener markedet ventet et produksjonsoverskudd i perioden, og en fryktet gjentakelse av november 2014 med ingen avtale i det hele tatt.«Vi venter at brent og E&P-sektoren vil fortsette å stige herfra, men med E&P-aksjer som vil utkonkurrere oljeprisen», skriver Stifel.Dypere enn ventetOgså Wells Fargo mener kuttene endte opp med å bli dypere enn ventet, og peker i tillegg ifølge nyhetsbyrået på at Russlands deltakelse synes mer betydelig enn markedet hadde regnet med, som er støttende for oljeprisen og aksjer.Pareto Securities ser unntaket for Iran, Venezuela og Libya som svært bullish, da disse landenes produksjon ventes å falle i 2019, som da gjør kuttet til de andre Opec-medlemmene mer betydningsfullt.DNB Markets mener at kuttene ble vektet tyngre mot ikke-Opec-medlemmene i avtalen. Størrelsen på kuttet var imidlertid som meglerhuset ventet, og de estimerer at de globale oljelagrene vil bygges med 0,16 millioner fat per dag i 1. halvår 2019, med et lagertrekk på 0,40 millioner fat per dag dersom avtalen forlenges ut andre halvår.Meglerhuset tror ifølge TDN Direkt oljeprisen vil tendere høyere de kommende månedene grunnet kuttavtalen, fortsatt bortfall av iranske fat og en forventning om svakere amerikansk produksjonsvekst.Mindre volatilMorgan Stanley mener kuttet er tilstrekkelig for å balansere markedet i 1. halvår 2019, og for å hindre råoljelagerbygging. De venter ifølge nyhetsbyrået at brent vil nå 67,5 dollar innen 2. kvartal 2019.Oljeprisen vil bli mindre volatil som følge av kuttene, mener Nordea Markets.OljeprisenBrent-oljen er mandag formiddag ned 0,36 prosent til 61,45 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,89 prosent til 52,14 dollar fatet.Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,11 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.