SpareBank 1 SMN vil kjøpe bank

Legger inn bud på SMB-banken DeBank.

Ivan Kverme

SpareBank 1 SMN øker satsingen på små og mellomstore bedrifter og har lagt inn på bud samtlige aksjer i DeBank. Styret i DeBank anbefaler kontantbudet fra SpareBank 1 SMN, som gir en samlet pris på aksjer og tegningsretter på 39 millioner kroner, opplyses det. Budet forutsetter aksept fra minst 90 prosent av aksjonærene med frist 9 januar 2019. Partene har vært gjennom en grundig verifikasjonsprosess. Det tas forbehold om godkjennelse fra myndigheteneDeBank har hovedkontor i Trondheim og har 18 ansatte. Ingen ansatte i DeBank vil bli overtallig som følge av oppkjøpet, og vil inntil videre drives som datterselskap i SpareBank 1 SMN.Per første halvår 2018 hadde selskapet en utlånskapital på 90 millioner kroner, driftsinntekter på 6,0 millioner og resultat for skatt på minus 13,2 millioner.- Med oss som eier får DeBank større økonomiske muskler og en betydelig sterkere distribusjonskraft via banken, Regnskapshuset og nysatsingen Driv. Vi ser for oss et revitalisert DeBank som blir enda mer spisset mot fakturakjøp, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.Aksjonærer som representerer 75,4 prosent av stemmene og kapitalen i DeBank samt 79,2 prosent av innehavere av tegningsretter har gitt forhåndsaksept til dette tilbudet fra SMN.