Sterk vekst for norsk shippingbank

Maritime & Merchant Bank har økt utlånene kraftig i løpet av 2018. Forventningene til 2019 er et profitabelt år med fortsatt vekst.  

Ifølge et brev til aksjonærene har utlånsporteføljen til Maritime & Merchant Bank, den spesialiserte shippingbanken som ledes av Halvor Sveen, snart nådd 300 millioner dollar.Til sammenligning var porteføljen på 100 millioner dollar ved inngangen til året. Styreleder Endre Røsjø trekker frem at den positive utviklingen fra tredje kvartal da driftsresultatet før skatt endte på én million dollar, har fortsatt gjennom fjerde kvartal.Forventningen for neste år er at fortsatt organisk vekst vil lede til et plussresultat for 2019 som helhet. BørsnoteringSveen forteller til Hegnar.no at veksten primært kommer fra kunder i Norge, Tyskland, Hellas, Storbritannia og Singapore. Banken ble i november notert på den norske OTC-listen der den prises til rett i underkant av 856 millioner kroner. På sikt er planen en fullverdig børsnotering.- Skal vi vokse videre, vil vi trenge tilførsel av kapital også i fremtiden. Vi vil måtte hente mer kapital kombinert med notering på børs, uttalte Sveen til Finansavisen i sommer og antydet da at en børsnotering i 2019 var på agendaen. Sterke eiereMaritime & Merchant Bank ønsker å fylle et tomrom i shipping og oljeservice når det gjelder finansiering for små og mellomstore virksomheter.Det er en strategi som flere profilerte shippinginvestorer synes er svært god.Største aksjonær er den tyske skipsrederen Henning Oldendorff, mens styreleder Endre Røsjø er nest størst. Til sammen eier de rett under halvparten av aksjene.Videre er også Arne Blystad, Magnus Roth og Arne Fredly på eiersiden. - Jeg mener det er lite tapspotensial for en slik bank de neste tre årene, uttalte Fredly til Finansavisen i mars i fjor. 

Trygve Indrelid