Etter oppkjøpet av Fairfield Technologies’ seismikkteknologivirksomhet for 233 millioner dollar, eller vel to milliarder kroner, i oktober, er Magseis blitt til Magseis Fairfield - det tredje største seismikkselskapet på Oslo Børs.
Blant dem som vil være med på reisen er hotellkonge Petter Stordalen og investor Kjetil Holta.  Ferske aksjonærlister viser at Stordalen-selskapet Strawberry Capital er kommet inn på eiersiden med nær 1,5 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,8 prosent.Stordalen og Holta eier dermed aksjer for totalt 44,7 millioner kroner i Magseis Fairfield som tilbyr såkalt havbunnseismikk. her her.
For å finansiere oppkjøpet hentet selskapet 150 millioner dollar, eller om lag 1,3 milliarder kroner, gjennom en rettet emisjon tilrettelagt av Arctic Securities, DNB Markets og Pareto Securities.Med utgangspunkt i at emisjonen ble gjennomført til kurs 16,95 kroner, har Stordalen kjøpt seismikk-aksjer for 25 millioner kroner.Investor Kjetil Holta har sikret seg rett over 1,6 millioner aksjer, og eier nå 0,87 prosent av Magseis Fairfield.Ved lunsjtider fredag er aksjekursen 14,50 kroner, noe som priser selskapet til nær 2,7 milliarder kroner.Se backstage-intervjuene med Holta og Stordalen fra Investordagen 2018 og