Storebrand med salg av virksomhet

Storebrand selger Nordben Life and Pension Insurance Co. Limited.

BenCo Insurance Holding B.V., som er majoritetseid av Storebrand Livsforsikring AS, har inngått avtale med Monument Re Limited om å selge alle aksjene i Nordben Life and Pension Insurance Co Limited, ifølge en børsmelding fredag kveld.- Jeg er veldig fornøyd med denne løsningen for Nordben. Storebrand, som majoritetseier i BenCo, ser oppkjøpet av Nordben som et veldig positivt skritt videre for selskapet. De siste årene har Storebrand etablert en partnerskapsmodell for internasjonale løsninger og denne transaksjonen er det naturlige neste steget. Kunder og ansatte vil bli tatt godt vare på av Monument Re, noe som har vært viktig for oss under prosessen. Vi ser frem til å fortsette å jobbe med Nordben under nytt eierskap, sier Geir Holmgren, adm. direktør i Storebrand Livsforsikring AS.Transaksjonen ventes å ha en positiv effekt på 0,8 prosentpoeng på Storebrand -konsernets solvensmargin og begrenset resultateffekt.Gjennomføring av transaksjonen er avhengig av myndighetsgodkjennelser og ventes gjennomført i 1. kvartal 2019.