Storm Real Estate fyller opp i Russland

Selv om kontorbygget blir stadig fullere, er ikke leieratene høye nok til at selskapet klarer å betjene gjelden.

Morten Astrup. Foto: Finansavisen.

Storm Real Estate melder fredag om flere nye leieavtaler som er inngått for Gasfield-bygget i Moskva - selskapets eneste eiendel. Siden september er netto økning i utleid areal på 1.243 kvadratmeter.Utleiegraden er nå oppe i 86 prosent fordelt på 69 leieavtaler.I tillegg opplyses det at selskapet er i forhandlinger med flere potensielle leietakere om det gjenstående ledige arealet. Til tross for at lokalene fylles opp, er ikke ratene høye nok til at selskapet er i stand til å betjene gjelden.Derfor er selskapet fortsatt i forhandlinger med banken og andre interessenter for å få i stand en langsiktig finansieringsavtale.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker