Styreleder går av i Element

Styreleder Lars Beitnes trekker seg som styreleder i Element.

FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no #cfwesenberg CF-Wesenberg

- Som en følge av de seneste hendelsene, så ser jeg det som avgjørende for Element å skape ro og gjenvinne tilliten hos alle interessentene. Vi er i en prosess for å velge ny revisor for Element og jeg har holdt konstruktive samtaler med nominasjonskomiteen og de største aksjonærer hvorav så å si alle gir meg full støtte som styreleder. Jeg mener likevel at selskapet nå er tjent med at jeg trer til side for å forsøke å bidra til de pågående og helt avgjørende prosessene. Jeg har derfor informert styret og lederen av valgkomiteen at jeg stiller min plass til disposisjon for å gi aksjonærene full fleksibilitet, samt for å skape en ny plattform for å lykkes med de betydelige verdiskapningsmulighetene fremover, sier Lars Beitnes.Beitnes ble valgt til Element-styret i mai 2016 og selskapet, og han har hatt ansvaret for flere viktige utviklingsinitiativer og vil fortsette som rådgiver til selskapet.- Element har oppnådd betydelige milepæler, tatt nye strategiske retninger og gått inn i viktige prosjekter under Lars’ ledelse. Han har vært avgjørende for å bygge entreprenørskapsånden i Element, noe som gjør selskapet til hva det er i dag. Jeg vil takke Lars for hans bidrag til Element og er glad for at han har takket ja til å fortsette som rådgiver til selskapet og ser frem til det videre samarbeidet, sier Cecilie Grue, adm. direktør.