Tar Herbjørn Hansson til retten

Den tidligere finansdirektøren har tatt ut søksmål mot Herbjørn Hansson.

Herbjørn Hanssons (70) nærmeste medarbeider gjennom mange år, Turid Moe Sørensen (58), sluttet i fjor høst som finansdirektør i Nordic American Tankers. Nå har Sørensen gått til søksmål mot Nat for å få oppfylt sin pensjonsavtale. Saken er berammet i Sandefjord tingrett i mars, skriver DN.En gjennomgåelse av regnskapene viser ifølge DN at hennes pensjon ble opprettet i 2010, og er beregnet som en prosent av lønn med maksimal uttelling på 66 prosent etter 20 års ansettelse fra mai 2008.Ifølge ligningslistene har Sørensen hatt en gjennomsnittlig inntekt på 5,5 millioner kroner de siste årene, samt en ligningsformue ved årsskiftet på 9,4 millioner kroner, skriver avisen.børHanssons pensjon er i regnskapene ført sammen med den tidligere finansdirektøren, og beløp seg til 15,8 millioner dollar ved forrige årsskifte. Det tilsvarer 130 millioner kroner etter dollarkursen ved årsskiftet.Hverken Sørensen eller hennes advokat, Norman Hansen Meyer i Selmer, vil kommentere søksmålet eller størrelsen på kravet mot Nat overfor avisen. DN har heller ikke lykkes med å få en kommentar fra Hansson.