Techstep vinner storkontrakt

Techstep har vunnet en viktig rammeavtale med Sykehusinnkjøp HF, ifølge en børsmelding. Under avtalen vil Techstep levere en helhetlig mobil løsning bestående av mobiltelefoner og nettbrett, drift og support. I tillegg kommer ekstraordinær beredskap for å sikre oppetid for de ansatte i alle de fire helseregionene i Norge, opplyses det. Potensiell kontraktsverdi er estimert til 60 millioner kroner uten opsjoner, opplyser selskapet.Kontraktens varighet er to år, med opsjoner på to års forlengelse med årlig fornyelse.Rammeavtalen ble tildelt Techstep etter anbud og vil bli signert så snart karensperioden løper ut 4. januar 2019.Leveranse er forventet å starte umiddelbart etter.