Tommel opp til TTS Group

Får mer tid på seg til å fullføre milliardtransaksjon.

I slutten av november innkalte TTS Group til et møte for investorene i selskapets konvertible obligasjonslån for å søke støtte til å utsette forfallsdatoen med seks måneder.Bakgrunnen er en avtale med MacGregor – et datterselskap av Cargotec – om salg av alle TTS' eiendeler, bortsett fra selskapet selv (TTS Group ASA) og datterselskapet TTS Syncrolift AS, til 840 millioner kroner.Vederlaget fra denne transaksjonen som var ventet fullført i fjerde kvartal, skulle benyttes til å nedbetale lånet, men da transaksjonen foreløpig ikke er i boks, evner ikke selskapet nedbetalingen.- Med mindre Cargotec-transaksjonen gjennomføres før nyttår, eller med mindre selskapet refinansierer før den tid, er selskapet ikke i posisjon til å nedbetale obligasjonslånet (..) på det som per tid er forfallsdato, skrev selskapet i innkallingen til en ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes 14. desember. På et obligasjonseiermøte tirsdag fikk selskapet tommelen opp for en forlengelse, og på en ekstraordinær generalforsamling planlagt til fredag 14. desember skal aksjonærene avgjøre om konverteringsretten knyttet til lånet også forlenges med et halvår.