Mandag morgen ble det kjent at Nordic Semiconductor reviderer guidingen for helåret 2018.Selskapet venter nå inntekter på rundt 270 millioner dollar og Bluetooth-vekst på 20-25 prosent, noe som for 2. halvår innebærer rundt 140 millioner dollar i inntekter og en Bluetooth-vekst på 5-7 prosent.Forrige guiding pekte mot inntekter i den lave enden av intervallet 150-160 millioner dollar og en Bluetooth-vekst på 20-25 prosent.Selskapet varsler 2019-guiding når tallene for 4. kvartal legges frem.Usikre tider- Jeg tror det er veldig farlig å bruke ord som «sikre» nå. Det er en usikker tid, så det viktigste er å ha de parameterne man kan ha på bordet, før man tar en beslutning, sier Svenn-Tore Larsen, toppsjef i Nordic Semiconductor, til TDN Direkt.Larsen kan fortelle at den pågående handelsspenningen mellom USA og Kina fører til en del utfordringer, noe som påvirker salget så vel som vekstprognosene fremover.- Vi har vanskelig for å kunne forutse storpolitikken, men vi ser at vi har nye designs som kommer, og dette er ikke slutten på IoT. Vi er fortsatt veldig tidlig i stadiet for IoT, smarthomes og tilkoblede applikasjoner, sier Larsen til TDN Direkt.Aksjen får skikkelig juling på Oslo Børs, hvor den nå omsettes for 31,90 kroner etter et kursfall på 16,49 prosent. Tidligere i dag var aksjen nede i 31,20 kroner.