Toppsjefen blar opp i NRC Group

Legger over 200.000 kroner på bordet.

Charlotte Holding har kjøpt 3.000 aksjer i NRC Group til kurs 68,80 kroner, går det frem av en børsmelding.Aksjeposten kostet dermed 206.400 kroner.Charlotte Holding er et heleid selskap av primærinnsider og toppsjef Øivind Horpestad, og har nå 1.331.008 aksjer i selskapet - tilsvarende 3,02 prosent.I tillegg har Charlotte Holding en forward-kontrakt for kjøp av 500.000 aksjer.Andre på farten ogsåSamtidig har primærinnsider og NRC Norge-direktør Hans Olav Storkås har på sin side kjøpt 1.000 aksjer til kurs 69,40 kroner.Han er nå oppe i 21.500 aksjer.Videre har direktørene Øystein Eide-Fredriksen og Terje Børressen begge økt sin eksponering med 1.000 aksjer.Les mer her.Jan Haudemann-Andersens investeringsselskap Datum er største aksjonær i NRC Group, med 11,58 prosent av aksjene.