Trekker seg fra anbudsprosess

Q-Free trekker seg fra Jakarta-anbudsprosess.

Ronald Zak

Q-Free trekker seg fra anbudsprosessen for levering av et bompengesystem i Jakarta, Indonesia, ifølge en melding mandag.Avgjørelsen er en konsekvens av tidslinjene og utfallet, prosjektstrukturen, finansiering, og ventet lønnsomhet sammenlignet med alternative markedsmuligheter på mellomlang og kort sikt, opplyses det.Driftskostnadsbasen til Q-Free vil bli redusert som følge av at selskapet har trukket seg fra prosessen.De organisatoriske og finansielle følgene vil bli kommunisert på et senere tidspunkt.