Tall fra amerikanske myndigheter viser at den amerikanske handelsbalansen for varer og tjenester viste et underskudd på 55,49 milliarder dollar i oktober..Til sammenligning var underskudd i september 54,56 milliarder dollar.Ifølge var det ventet et underskudd på nettopp 55,0 milliarder dollar.