Veitrøbbel for Interoil

Har vært nødt til å iverksette en midlertidig produksjonsstans. 

Eivind Yggeseth

Første juledag meldte Interoil Exploration and Production at selskapet siden 18. desember har vært nødt til å stenge driften ved Vikingo midlertidig.Det opplyses i meldingen at veiene som brukes til transport av Vikingo-produkter har blitt betydelig påvirket av den konstante trafikken med tunge lastebiler som kjører i betydelig regn.Selskapet er i dialog med de lokale myndighetene for å få de nødvendige tillatelsene til å starte med reparasjon av veiene.Dette arbeidet er ventet å starte når tørkesesongen er i gang rundt midten av neste måned, opplyses det. Selskapet påpeker imidlertid at det er godt i gang med å bygge en alternativ, "Northern Route", selv om det fortsatt gjenstår å inngå avtaler med enkelte grunneiere.Konsernsjefen sier at han er svært optimistisk når det gjelder samtalene med de lokale myndighetene, samt utsiktene for å få den alternative ruten oppe å gå.