Venter renteheving i februar

Deretter kommer neste renteheving i september, mener DNB Markets. 

Børs

- Riksbanken signaliserte en 50/50 sjanse for en renteøkning på 25 basispunkter i desember eller februar på forrige rentemøte i oktober. Siden da har inflasjonen vært lavere, innenlandsk vekst har vært svakere og internasjonal veksttakt har avtatt. I tillegg har internasjonale renteforventinger kommet ned, inkludert for den europeiske sentralbanken, skriver DNB Markets-økonom, Jeanette Strøm Fjære, i en morgenoppdatering torsdag, og fortsetter;- Selv om den svenske kronen har vært noe svakere enn ventet, er det ikke nok til å veie opp for alle de andre negative nyhetene siden forrige rentemøte. Vi holder derfor fast ved våre forventninger om at neste renteheving kommer i februar, og venter at den svenske Riksbanken vil signalisere dette på rentemøtet 20. desember.DNB Markets venter at rentebanen vil bli noe senket, men at det vil komme to rentehevinger i året i 2019, 2020 og 2021.- Vi venter også at videre rentehevinger vil skje gradvis, og ser den neste rentehevingen - etter februar, i september 2019, skriver Strøm Fjære. 

rente
rentebane
riksbanken
sverige
esb
den europeiske sentralbanken