I fem uker på rad har det familieeide investeringselskapet Awilhelmsen, gjennom Awilhelmsen Capital Holding, jobbet med å øke eksponeringen i forsikringselskapet Protector Forsikring. Etter å ha anskaffet 358.000 nye aksjer i forrige uke, har selskapet kjøpt totalt 1,32 millioner aksjer bare siden slutten av oktober.Basert på mandagens sluttkurs har disse aksjene en verdi på 64,6 millioner kroner. 
Totalt eier dermed selskapet Protector-aksjer for 240 millioner kroner, noe som gjør Wilhelmsen-selskapet til forsikringsselskapets nest største aksjonær etter Stenshagen Invest.Innledningsvis var det en kjempeinvestering, og aksjen steg til nesten 100 kroner rett etter årsskiftet. E24Eiendom Norge-sjef Christian Dreyer uttalte imidlertid til nettstedet at de ikke observerer slike prisforskjeller mellom boligsalg der det opplyses om skjeggkre, og de der det ikke gjøres. 
BørsnedturWilhelmsen startet å kjøpe seg opp i forsikringsselskapet i september i fjor når kursen lå på rundt 78 kroner.Siden har det imidlertid vært en kjempenedtur for investorene, som har måttet se aksjekursen halvere seg. Da selskapet så seg nødt til å bokførte et reservetap på hele 146 millioner kroner på boligselgerforsikring, hovedsakelig knyttet til skjeggkre-relaterte saker, i tredje kvartal, sank aksjen ytterligere.BørshoppMandag endte imidlertid med en solid opptur på nær åtte prosent på Oslo Børs.Nettstedet omtalte i helgen en boligselger i Bergen som ble dømt til å gi et betydelig prisavslag på en bolig der skjeggkre hadde meldt sin ankomst, uten at dette ble informert om før salget.- Det er nok veldig situasjonsavhengig. Men selger du en bolig i Oslo med enkelte forekomster av skjeggkre i dag, synes jeg det er vanskelig å beregne verdifall i det hele tatt. Det er blitt såpass vanlig å få i boligen, at man har begynt å forutsette det. Opplysningen utløser ingen stor dramatikk, sa Dreyer.